Kā turpināt pilnveidot sevi, sabiedrību un izglītību, lai pieņemtu pasauli un izmantotu tās nākotnes potenciālu pilnībā? Kā pilnveidot izglītības politiku un attiecības ar to pēc 2030. un 2050. gada? Latvijas izglītības sistēmā notiek virkne reformu un pārmaiņu visos līmeņos. Pārmaiņas notiek, taču nepietiekami, jo mēs esam cilvēciskas būtnes, kas pastāvīgi teicas uz labāku dzīves kvalitāti. Tāpēc parunāsim par tālāku nākotni tagad! Aicinu apspriest nākotnes idejas par prasmēm, personību, prātu, vērtībām, ētiku un uzskatiem, kam mūs jāvada veidojot nākotnes izglītību.  
Tiekamies šo pārdomu rosināšanas diskusijās 3. jūnijā!

Anita Muižniece, izglītības un zinātnes ministre
Anita Muižniece  - Izglītības ministre

Moderators Antoni Lacinai

Antoni Lacinai (Zviedrija) ir komunikācijas eksperts, lektors un moderators. Viņam patīk vienkāršot sarežģītus jautājumus (kas ir viņa attaisnojums, lai apgūtu tikai četrus ģitāras akordus...).

Kā moderators Antoni ir apceļojis gandrīz visus kontinentus. Viņš rada pozitīvu atmosfēru un pasākumos spēj lieliski vadīt gan runātājus, gan klausītājus. Vienlaikus viņš prasmīgi gādā, lai ikvienam tiktu veltīts laiks uzmanības centrā. Antoni ir 14 grāmatu, kas apskata komunikācijas tēmas, autors un līdzautors, un viņš nupat Somijā tika nominēts kā gada starptautiskais lektors.

Galvenie runātāji

Gerd Leonhard (Switzerland) - Futurist and a Humanist

Gerd Leonhard (Šveice)

Futurologs un humānists, viens no vadošajiem pasaules līmeņa lektoriem, piecu grāmatu, tostarp "Technology vs. Humanity", autors un filmu veidotājs. Viņš ir Londonas Karaliskās mākslas biedrības (Royal Society for the Arts) biedrs un The Futures Agency vadītājs Cīrihē, Šveicē. Gerda vērtības ir cilvēki, planēta, mērķis un labklājība. Pirms pandēmijas viņš ir uzstājies uz konferenču skatuvēm visā pasaulē un sadarbojies ar tādiem uzņēmumiem kā Microsoft, Audi, Lego, Mastercard, DELL Technologies, UBS, Electronic Arts, Eiropas Komisija un daudziem citiem Fortune 500 uzņēmumiem, valdībām un nevalstiskajām organizācijām. Viņa pārsteidzošās prezentācijas un apņemšanās sasniegt digitālo izcilību ir ļāvusi viņam kļūt par pasaulē vadošo virtuālo lektoru un prezentētāju tām organizācijām, kuras vēlas ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties, neraugoties uz Covid-19 vīrusa izraisīto krīzi un tās sekām.

Perttu  Polonen (Somija)

Futūrists, izgudrotājs un autors. Viņš ir studējis nākotnes tehnoloģijas Singularitātes universitātē, strādājis NASA Amesa pētniecības centrā Silīcija ielejā, Mjanmā līdzdibinājis izglītības tehnoloģiju uzņēmumu, sarakstījis divas grāmatas un uzvarējis ES lielākajā zinātnes konkursā jauniešiem. 2018. gadā MIT Tech Review viņu iekļāva starp 35 inovatoriem līdz 35 gadu vecumam Eiropā. Savā dzimtenē Somijā Perttu ir kļuvis par vienu no pieprasītākajiem lektoriem, kurš ar savām lekcijām iedvesmo tūkstošiem cilvēku. Perttu grāmata "Nākotnes prasmes" nesen tika izdota ASV.

Prof. Fernando M. Reimers (ASV)

Fernando M. Reimers ir Forda fonda Starptautiskās izglītības prakses profesors un Hārvarda Universitātes Globālās izglītības inovāciju iniciatīvas un Starptautiskās izglītības politikas programmas direktors. Viņu interesē, kā veicināt izpratni par to, kā skolas var dot skolēniem iespēju iesaistīties pilsoniskajā un ekonomiskajā dzīvē un palīdzēt sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus. Viņš ir UNESCO Izglītības nākotnes komisijas loceklis.

Pamatojoties uz UNESCO Starptautiskās komisijas par izglītības nākotni ziņojumu "Iztēlosimies mūsu nākotni kopā: jauns izglītības sociālais līgums", profesors runās par jauna sociālā līguma nepieciešamību un tā lomu izglītībā. Izglītību var uzskatīt par netiešu vienošanos starp sabiedrības locekļiem - sadarboties, lai gūtu kopīgu labumu. Sociālais līgums ir kas vairāk nekā darījums, jo tas atspoguļo normas, saistības un principus, kas ir gan oficiāli pieņemti likumu veidā, gan arī nostiprināti kultūrā. Jauna sociālā līguma noslēgšana izglītības jomā ir būtisks solis ceļā uz to, lai kopīgi veidotu jaunas idejas par nākotni.

Dr. M. S. Vijay Kumar (USA)

Dr. M.S. Vijay Kumar jau 24 gadus vada ilgtspējīgu, ar tehnoloģijām saistītu izglītības inovāciju izstrādi Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā (MTI). Pašlaik viņš ir MTI Atvērtās mācīšanās prodekāns un Jameel World Education Lab (J-WEL) izpilddirektors. Savos iepriekšējos amatos MTI kā vecākais bakalaura izglītības prodekāns, rektora asistents un Akadēmiskās skaitļošanas departamenta direktors, kā arī citās organizācijās Vijay ir bijis atbildīgs par stratēģijas izstrādi, informācijas tehnoloģiju un mediju pakalpojumu efektīvas integrācijas struktūrvienību izveidošanu un vadīšanu, lai veicinātu pārmaiņas izglītībā.

Vijay pētījumi, kā arī viņa konsultatīvā darbība ir vērsta uz stratēģiju, plānošanu un tehnoloģisko inovāciju ieviešanu, lai veicinātu izglītības vienlīdzību un kvalitāti visā pasaulē. Tostarp jāpiemin nesenā partnerība starp MTI, J-WEL un Latviju augstākās izglītības sistēmas attīstībai.